Når mit øvrige arbejde tillader det, påtager jeg mig gerne undervisningsopgaver vedr. seksualitet i dagtimerne. I så fald aflønnes jeg som lønmodtager. Jeg underviser gerne i hele Danmark, dog hvis jeg har mere end 100 km. kørsel til stedet, kan jeg kun bookes til undervisningsopgaver af min. 4 timers varighed.
Jeg underviser f.eks.:
  • På So-Su-skoler og andre sundhedsfaglige uddannelser,
  • På STU-er,
  • På folkeskoler, friskoler og efterskoler
  • På arbejdspladser

Min undervisning er altid tilpasset den målgruppe jeg underviser.
Jeg anser seksualundervisning for et emne, som bør etableres, udbygges og videreudvikles løbende igennem et menneskes uddannelsesforløb. Således bør emner som relationer, respekt og grænser introduceres allerede i børns tidlige skoleår og løbende udbygges i takt med børnenes udvikling.

Sundhedsfaglige uddanelser


På de sundhedsfaglige uddannelser underviser jeg f.eks. eleverne i:
  • Hvordan seksualiteten kan være udfordret i forbindelse med sygdomme, handicaps og aldring,
  • Hvilken betydning det kan have for mennesker om de mister eller bevarer en seksualfunktion i forb.m. sygdom, handicap eller aldring,
  • Hvordan man som professionel omsorgsgiver kan hjælpe borgere med at bevare seksualiteten på trods af sygdom, handicap eller aldring,
  • Hvordan man sikrer at alle borgere bliver mødt med den samme respekt uanset seksuel identitet og orientering,
  • Hvordan man passer på sig selv og kommunikerer tydeligt og professionelt vedr. seksualitet.

STU


På STU-er er det relevant at undervise i de samme emner, som på de øvrige ungdomsuddannelser, men med fokus på, at fysiske og psykiske handicaps kan besværliggøre udviklingen af seksuel identitet og seksualpraktikker. Der kan derfor være behov for at niveaudele undervisningen i forhold til elevernes individuelle udviklingstrin og type af handicap, samt at supplere undervisningen med en mulighed for individuelle samtaler med nogle elever, samt evt. samtaler med undervisere og kontaktpersoner om, hvordan de bedst støtter op om de enkelte unges udvikling af seksualitet.

Folkeskolen og ungdomsuddannelser


På folkeskolens ældste klassetrin og på ungdomsuddannelserne er det bl.a. relevant at undervise i emner som: kønsidentitet, seksuel orientering, præferencer, seksuelle minoritetsgrupper, seksualpraktikker, prævention, forelskelse, kommunikation, grænser og åbenhed.

Arbejdspladser


På arbejdspladser er min undervisning tilpasset arbejdspladsens konkrete behov. Det kan handle om seksualitet i forhold til f.eks. psykiatri, medicin, aldring, demens, fysiske handicaps. Det kan også handle om lovgivningsmæssige og etiske retningslinjer for, hvordan man kan hjælpe borgere vedr. seksuelle behov, om hvordan man udarbejder en seksualpolitik for en arbejdsplads, eller hvad man kan gøre for at forebygge seksualle overgreb.