Målsætning

• At bruge mine egne og andres kompetencer til i samspillet at skabe størst mulig grobund for faglig og personlig udvikling.

• At bruge mit personlige overskud og min viden på at skabe mest mulig forståelse, tolerance, respekt og integritet for minoriteter og andre udsatte grupper i samfundet.

• At få flyttet den generelle opfattelse af seksualitetens betydning i pleje-omsorgs-sektoren, så vi bliver bedre til at forstå og anerkende seksualitet som en ressource fremfor en belastning.

Erfaring

• Jordomrejse `89-`90
• Foredragsholder, ARTE og MS `90-`91
• Ufagl. sygehjælper, Dunoran Home (Sclerose/hospice) `91
• Gerontopsykiatrisk afd., Queen Mary´s, London `92
• Sosu-hjælper, Hjemmeplejen, Ålborg kommune `94
• Sosu-assistent, Psykiatrisk Hospital, Risskov, Retspsykiatrisk afd. 6, `96-`97
• Sct. Hans Hospital, Roskilde, Retspsykiatrisk afd. R2, `97-`99
• Rigshospitalet, afd. 6211 (Depression + ECT-afsnit) `99
• Bispebjerg Hospital, Ungdomspsykiatrisk afd. F6 `99-`00
• Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk modtageafsnit F16 `00-`01
• Underviser, Årsvikariat, Sosu-skolen, Næstved `01-`02
• Underviser, Social- og su-skolen Hillerød, Kursus-afdelingen `02-`04
• Sosu-assistent, Psykiatrisk afd. N 26, Frederikshavn `04
• Underviser, Sosu-skolen Herning `05-`07
• Sosu-assistent, Sygeplejerskernes Vikarbureau `08-
• Gæstelærer, seksual-undervisning, Knudmosecentret STU, Herning `10, `11 og `12

Uddannelse

• Sosu-hjælper, Skolen i Hammer Bakker 1993
• Sosu-assistent, So-Su Århus, 1996
• Voksenpædagogisk grundkursus, AOF, Kbh. 1999
• Voksenunderviseruddannelsen, DPU, Kbh. 2001
• Undervisere som vejledere, DEL, Kbh. 2003
• Basal sexologi, del A, DACS, 2007
• Basal sexologi, del B, DACS 2008

Publikationer

• Mille Idehen et al., 2004, Personlige Kompetencer, Munksgaard Danmark
• Mille Idehen et al., 2008, Personlige Kompetencer, 2. udgave, Munksgaard Danmark
• Mille Idehen, 2013, Håndbog om seksualitet, Udkommer på Munksgaard Danmark