”-Det problem har vi ikke hos os!”

”-Det problem har vi ikke hos os!”

Igennem et par år har jeg besøgt en lang række arbejdspladser indenfor sundhedssektoren, for at samle viden til bogen ”Seksualitet og livskvalitet”. Jeg har talt med patienter, beboere, so-su-er, pædagoger, læger og en masse andre aktører som ville dele deres erfaringer omkring seksualitet i omsorgssektoren med mig. –Og meget ofte har jeg hørt udsagnet:

”Det er fint og interessant at du vil besøge os, men vi har faktisk slet ikke de problemer hos os!”…….

Jeg har undret mig mange gange over den udtalelse, for jeg synes ikke jeg spørger ind til problemer, når jeg høfligt beder en ansat på en arbejdsplads beskrive, hvordan de her hos dem arbejder med borgeres seksuelle behov…….
–Men det er som om vi taler forbi hinanden. Når jeg spørger lidt mere ind til emnet, følger der ofte en uddybelse i retning af:

”…..vores patienter/beboere er simpelthen for syge/gamle/dårlige, til at have den slags problemer, så det er nok mest på andre typer afdelinger og bosteder, at dit arbejde kan have relevans!”

-Det er her, det bliver klart for mig, at det som min samtalepartner i disse tilfælde definerer som et problem, er det samme som jeg ville beskrive som et behov, i dette tilfælde et behov for seksuel aktivitet i en eller anden form.
Nogle vil nok mene at det ikke kan betyde så meget, hvilke ord vi bruger til at beskrive en situation, når bare vi kan forstå hinandens udsagn. –Men her er jeg uenig.

–Jeg tror det betyder noget, hvordan vi beskriver den virkelighed vi agerer i,
fordi jeg mener, at vi skaber virkeligheden gennem dialog!

Når vi beskriver det at have et seksuelt behov, som et problem, så vil det opleves som en lettelse for os, når ”problemet” –altså seksualiteten, ikke er til stede eller ikke er synlig for os. Vi vil ikke være nysgerrige på at undersøge, om beboeren på plejehjemmet, hvor vi arbejder, har seksuelle behov, som vi ikke kender til endnu, for det ville da være dumt ligefrem at opsøge problemer……

Hvis vi derimod taler om seksualiteten som et grundlæggende behov, som vi forventer at de fleste mennesker besidder livet igennem, så giver det mening at være nysgerrig og undersøgende i forhold til, om der skulle gemme sig udækkede behov, som vi bare endnu ikke har opdaget. Hvis vi forventer, at der gemmer sig et behov for nærhed, hudkontakt, intimitet, og ser de behov som et udtryk for livskraft, så vil vi interessere os for, hvordan vi kan støtte op om, at de behov får mulighed for at blive udlevet. –Og så vil vi potentielt kunne hjælpe nogle mennesker til at få et liv med mere glæde og tilfredshed…..

Sundhedssektoren har tradition for at tænke i termer som syg, problemer, funktionsnedsættelser, handicaps o.s.v…… -Men vi spænder ben for seksualiteten, hvis vi også behæfter seksualiteten med disse negativt ladede, begrænsende udtryk.

Seksualitet er en menneskelig ressource, en kilde til glæde, leg, samvær, bekræftelse og livskvalitet….. Vi må derfor øve os i, bevidst at beskrive seksualiteten i positive vendinger og at fortælle hinanden de gode historier om seksualitetens betydning for menneskers livskvalitet……
Comments

Velkommen på blog

Velkommen på min blog. Jeg inviterer her til en åben dialog om seksualitetens plads og rolle i omsorgssektoren. Kommentér på mine opslag, hvis du har en mening om emnet, eller erfaringer du vil dele…..
Comments